Añadir un título-2.jpeg

EXPO

 

El festival organitza cada any una exposició fotogràfica de gran format,  als carrers de Begur, en relació a la línia editorial de cadascuna de les edicions del festival.

 

El festival organiza cada año una exposición fotográfica de gran formato,  en las calles de Begur, en relación a la línea editorial de cada una de las ediciones del festival. 

 

Every year the festival organizes a large-format photographic exhibition, in the streets of Begur, in relation to the editorial line of each of the festival's editions.

Chaque année, le festival organise une exposition photographique grand format, dans les rues de Begur, en relation avec la ligne éditoriale de chacune des éditions du festival.

images.jpeg
images.jpeg
Añadir un título-2.jpeg
Añadir un título-3.jpg