top of page

El Festival Internacional de Cinema de Begur presenta una programació dedicada especialment al gènere de la comèdia. Descobreix les diferents seccions del festival i participa en aquesta cita anual amb el cinema, a una població situada al cor de la Costa Brava.

El Festival Internacional de Cinema de Begur presenta una programación dedicada especialmente al género de la comedia. Descubre las diferentes secciones del festival y participa en esta cita anual con el cine, en una población situada en el corazón de la Costa Brava.

The Begur International Film Festival presents a program dedicated especially to the comedy genre. Discover the different sections of the festival and take part in this annual event with cinema, in a town located in the heart of the Costa Brava. 

Le Festival international du film de Begur présente un programme spécialement dédié au genre comique. Découvrez les différentes sections du festival et participez à cet événement annuel avec cinéma, dans une ville située au cœur de la Costa Brava.

Begur audiencia-rient109.jpg

El cinema Casino és la seu del festival, on tenen lloc les projeccions de la secció oficial. El cinema acull també la Sala B del festival, punt de trobada dels convidats i professionals i La Terrasa del Festival on fem el vermut tots els dies del certamen. 

 

Le cinéma Casino est le siège du festival, où ont lieu les projections de la section officielle. Le cinéma accueille aussi la Salle B du festival, point de rencontre des invités et professionnels et La Terrase du Festival où nous faisons le vermut tous les jours du concours.

 

El cine Casino es la sede del festival, donde tienen lugar las proyecciones de la sección oficial. El cine acoge también la Sala B del festival, punto de encuentro de los invitados y profesionales y La Terrasa del Festival donde hacemos el vermut todos los días del certamen.

Casino cinema is home to the festival, where the official section's projections take place. The cinema also hosts the B-room of the festival, the meeting point of the guests and professionals and The Terrace of the Festival where we perform the vermut every day of the contest.

bottom of page